Lige nu er det gratis at få et teleeftersyn, som hos andre kan koste tusindvis af kroner.


De fleste virksomheder har en velfungerende teleløsning, som ikke får så meget opmærksomhed. 
"Det virker jo, og ting koster jo penge, så det gør vi ikke noget ved" tænker mange.

Imidlertid sker der løbende forbedringer på teleområdet, og der kan ofte være store besparelser at hente ved at ændre på sin telefonløsning og/eller tilhørende abonnementer.

Oven i købet, kan der ofte tilføres nye muligheder som giver bedre kundeservice eller gør interne arbejdsgange hurtigere og mere effektive.

 

Dansk IT Management ApS har et indgående kendskab til de fleste teleløsninger på markedet og kender til de gængse teleselskabers abonnementer og løsninger.

 

Sammen med at vi kender til den eksisterende og kommende telelovgivning og hvad der "rører" sig på området, kan vi analysere jeres teleløsning, hvorefter vi på en enkel og overskuelig måde viser jer analysen, og hvor relevant, giver jer en anbefaling af en ny løsning.